logo2MA185

2. De juiste focus leggen (8erlijk Management)

Management is een zaak geworden van processen en spreadsheets. Om een organisatie op haar volle kracht te laten functioneren, is het echter noodzakelijk om de focus te leggen op de professionals (medewerkers) en hun werkzaamheden. Managemers acteren als faciliterende collega's en niet als hiërarchische meerderen. Het tweede hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

vakman

In het juni 2016-nummer van het Tijdschrift voor OrganisatieOntwikkeling vertelt columnist Marc Coenders over een gesprek met Sander Boekee wiens opdracht het is om "vakmanschap in de hele organisatie een plaats te geven". Even naar adem happen.... is vakmanschap dan niet de belangrijkste kerncompetentie?

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!

RSS-feed