logo2MA185
cijfers

Gerd Gigerenzer van het Berlijnse Max Planck Institut is een van de velen die waarschuwt voor de verraderlijkheid van cijfers. Absolute zekerheid bestaat niet en cijfers verbergen vaak meer vaagheid dan we vermoeden. Hij hanteert drie regels van voorzichtigheid.

 

Gigerenzer pleit ervoor om onderwijs en onderzoek meer te focussen op de onzekerheid dan op onzekerheden.
In zijn boek Risk Savvy: How to make good decisions stelt hij drie vuistregels voor om valse zekerheden uit cijfermateriaal of statistische conclusies af te leiden:

1. weet dat absolute zekerheid niet bestaat en ze nastreven is een illusie. Risico's laten zich veel beter kwanitificeren
2. gebruik enkel statistieken met absolute getallen en geen relatieve: concluderen dat een medicijn je kans op een ziekte met 80% verkleint levert niet veel op als we niet weten hoe groot die kans ueberhaupt is
3. kijk altijd naar de achterzijde van een statistische conclusie: 80% minder kans op een bepaalde ziekte, maar wat is het effect van bijwerkingen?

Kijkt u altijd naar het absolute of het relatieve karakter van statistische conclusies?

Bron: New Scientist
Link: https://www.newscientist.com/article/mg22830510-300-why-you-shouldnt-believe-many-of-the-numbers-you-read/ (enkel abonnees)
KennisLeerinhouden:8
Vaardigheden:8
Inspiratie:2
Behapbaarheid:6
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:5
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Aktuele trends

Runaway Inequality: is de inkomenskloof een crisisfenomeen?

Veel onderzoek (o.m. van Picketty) wijst uit dat er een groeiende kloof tussen arm en rijk is. Of was, want nieuwe studies geven aan dat de groei stagneert of zelfs terugloopt. 

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!