logo2MA185

Wijsheid is een schone zaak. Dwarsdenken leidt echter vaak tot simpelere oplossingen...

 Wijsheid:

wijsheid

Dwarsdenken:

dwarsdenken

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:8
Inspiratie:8
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:10
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Aktuele trends

Runaway Inequality: is de inkomenskloof een crisisfenomeen?

Veel onderzoek (o.m. van Picketty) wijst uit dat er een groeiende kloof tussen arm en rijk is. Of was, want nieuwe studies geven aan dat de groei stagneert of zelfs terugloopt. 

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!