logo2MA185
union jack

Engeland, UK, GB, Ierland, Wales,.... of hoe we het met ons allen verschrikkelijk ingewikkeld kunnen maken...

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:8
Vaardigheden:5
Inspiratie:6
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:7
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Aktuele trends

Runaway inequality: ook bij bedrijven

McKinsey na wereldbreed onderzoek: groeiende ongelijkheid blijft niet beperkt tot gezinnen, ook tussen bedrijven neemt ze toe. Het principe "winner takes all" krijgt de overhand. Dit heeft verregaande gevolgen, voor bedrijven zowel als voor gezinnen.

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!