logo2MA185
vrije wil

Hoogleraar Machine Learning Max Welling stelt voor om "vrije wil" te definiëren in functie van de complexiteit van een beslissing: hoe langer je op een beslissing reflecteert, hoe vrijer je die ervaart.

Dit is gerelateerd aan een eerder artikel over het construal level in ons brein: de mate waarin we al dan niet meteen reageren op omgevingsimpulsen, dan wel onze langetermijndoelen laten meewegen.
Samengevoegd leidt dit tot de volgende hypothese: de hersenen stellen ons in staat om onmiddellijk ergens op te reageren, maar ook om dat niet te doen en na te denken over de gevolgen op langere termijn en/of het bredere plaatje. Wanneer we dat doen, spreken we van een toenemende mate van moreel besef en van vrije wil.

Mooi dat de beslissing om de vrije wil in te schakelen dan ook een keuze is, gebaseerd op onze... vrije wil!

Bron: FD
KennisLeerinhouden:10
Vaardigheden:8
Inspiratie:9
Behapbaarheid:5
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:7
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!