logo2MA185
aquino

Hoe een 13de eeuwse monnik die probeerde te bewijzen dat God bestaat, de sleutel aanreikt om te begrijpen wat er in de 21ste eeuw aan de hand is.

Thomas van Aquino vroeg zich af waarom de dingen zijn zoals ze zijn, terwijl er toch heel veel andere mogelijkheden waren. Zijn antwoord: omdat God dat zo gewild heeft. Klus geklaard, bewijs geleverd.
Hij formuleerde zijn conclusie als volgt: alles is zoals het is, maar het had net zo goed anders kunnen zijn.

Ondertussen leven we in de 21ste eeuw waar de meest uitleenlopende dingen ooit wel door iemand geregeld zijn. Van onderwijs en zorg tot overheidsstructuren, van verdienmodellen tot ketensamenwerkingen, van het bestaan van winkels en fabrieken: ooit hebben we ervoor gekozen om de dingen op die manier in te richten. Deze keuzes waren gebaseerd op eerdere keuzes en later hebben we ze gebruikt om er weer nieuwere keuze op te baseren.

Omdat we er nooit bij stil hebben gestaan en we bovendien niet anders gewend zijn, denken we dat het niet anders kan.
Maar dan komt Aquinus (zijn roepnaam) op de proppen.
Waarom zouden we die keuzes uit het verleden niet kunnen terugdraaien?

Wanneer er zich, zoals nu door technologie en toenemende schaarste, nieuwe mogelijkheden én nieuwe uitdagingen aandienen, is het best mogelijk dat de oplossingen van vroeger nu niet meer de beste zijn. En kunnen we een en ander op een andere manier inregelen.

Wanneer we daarin slagen, spreken we van een disruptie. Disruptieve innovaties bestaan dus niet uit nieuwe producten of diensten, maar uit het omkeren of bijstellen van een denkplatform. Dat zien we om ons heen gebeuren en het einde van deze grote schoonmaak is nog lang niet in zicht.

Aan het omkieperen van welke conventies is úw organisatie toe?
(Al gezien dat er onderaan een commentaarmogelijkheid staat? Laten we een dialoog opzetten!)

 

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:7
Vaardigheden:1
Inspiratie:7
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:7
Reacties  
+1 #2 Bart Mudde 01-02-2019 14:01
Zoals de grote filosoof Johan Kruif heeft uitgelegd 'heb elk voordeel zijn nadeel'. We moeten dus niet denken in problemen en oplossingen, maar alleen in problemen. Elke oplossing brengt weer nieuwe problemen, dus we moeten denken aan ruilen van het ene probleem voor het andere. Welk probleem hebben we liever? Dat is een andere manier van denken, dan veronderstellen dat we iets kunnen oplossen.
Citeer
+1 #1 Bart Buwalda 06-11-2018 12:33
Beste Guido,
Met denken is het net als met lopen of fietsen, je moet de goeie kant op denken, anders kom er niet.
Wat je je dus af moet vragen is 'denk ik de goeie kant op' op m'n doel te bereiken?
Gebruik daarbij de kaarten en wegwijzers uit het verleden als spiegel niet als voorbeeld.
Verbeeld voor je zelf hoe je 'het probleem' zou oplossen los van de historische context, goeie kans dat je een kortere weg vind naar een oplossing
Citeer
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

ANDER PLATFORM

Met ingang van juni 2020 is dit platform
niet meer actief.
Oudere bijdragen kunt u hier nog steeds
blijven raadplegen.
De opvolger van 2minuteacademy.nl
heet The 2-MinuteAcademy.
U kunt zich hier als gratis lid inschrijven.