Klantwaarde

Mensen heeft behoeften (zoals uitgebeeld in de piramide van Maslow). 
Alles wat aan behoeftes tegemoet komt, heeft waarde. Klanten zijn dus voortdurend op zoek naar waarde en ze belonen de leveranciers ervan met geldstromen.

"Klantwaarde" heeft dan ook twee betekenissen: waarde VOOR de klant en ook waarde VAN de klant (bekeken vanuit het perspectief van de leverancier). Ondernemerschap is de kunst om die twee met elkaar in evenwicht te brengen.

Klanten verwachten drie soorten waarde van hun leverancier, de drie doosjes.

 

gat

Veertig jaar geleden werd de productgeoriënteerde wereld opgeschrikt door de mededeling van Harvardprofessor Theodore Levitt: People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole. ... 

Hoeveel deze uitspraak ook betekend heeft voor het besef van het belang van klantwaarde, ze is natuurlijk klinkklare onzin.

Hocknell

Mark Hocknell, een Australisch adviseur, formuleert het zo: 

Customer define the value they get based on the results or goals their realise. Then add to this the experience they have in realising these goals, and if you can, create some sense of value in a community. They do not define value in terms of features and advantages of products or services.

Nog even los van de vraag of twee en drie ook niet tegemoetkomen aan een "doel dat de klant wil realiseren" (behoefte waaraan hij wil tegemoetkomen), opent dit wel een interessant perspectief: klanten willen vaak meer dan dat er alleen maar een doos geschoven wordt, en steeds vaker dat de leverancier zich met brede problematieken inlaat.

Hoe definieert úw organisatie klantwaarde?

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!

RSS-feed