logo2MA185

Bij ruilprocessen - het woord zegt het al - gaat het om nemen én geven. Het is de bedoeling dat we het principe van leven en laten leven daarbij hanteren. Wie goedwillend is, laat de anderen in hun "waarde". Wie kwaadwillend is, denkt alleen maar aan zichzelf en probeert zoveel mogelijk te nemen en zo weinig mogelijk te geven. “Graaien” heet dit in de media.

Individuen die zich hier niet aan houden, worden er meteen op aangesproken (Zelfs in bedrijven, kijk maar naar de protesten tegen de bonussen van “graaiende” managers en bestuurders). Bij organisaties ligt dit dus anders. Blijkbaar is het in de bedrijfs- en bestuurskunde wél toegestaan om collectief en structureel roofbouw te plegen op sommige belanghebbenden ten faveure van anderen.

Maar wat als we de twee gelijk zouden trekken en gedrag van organisaties dat niet gebaseerd is op de morele principes die voor individuele mensen wél gelden, voortaan ook immoreel noemen?

Wat als we machtsmisbruik door leveranciers evenzeer zouden veroordelen als we dat in andere onderdelen van de maatschappij doen?

 

Opzouten cover

Fragment uit:

Opzouten! - de 8 disrupties die klanten van u verwachten

van Guido Thys. Meer hier.

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:8
Vaardigheden:7
Inspiratie:7
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:10
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!