logo2MA185
schizo

Het vermogen om er tegelijk twee tegengestelde ideeën op na te houden is volgens Scott Fitzgerald de definitie van superieure intelligentie. Maar ook van goed ondernemerschap.

Ondernemers moeten een goede financiële blik hebben maar tegelijk blind zijn voor de 95+% kans op mislukking. Ze moeten fanatiek aan hun visie vasthouden, maar zich tegelijk flexibel aanpassen wanneer nodig.

Een business plan is dan ook deels kunst, deels wetenschap. De "kunst" uit zich in de visie. Maar dat is onvoldoende: bijna elke startende ondernemer vindt zichzelf in min of meerdere mate een visionair. Maar bijna geen enkel oorspronkelijk plan blijft overeind na confrontatie met de (potentiële) klant. Daarmee omgaan, dat is de wetenschap.

Hoe schizofreen bent u?

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:7
Vaardigheden:9
Inspiratie:8
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:8
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!