Tip

meneerdeuil

Bij alle populaire managementthema's horen Wetten en Principes. Op een enkele uitzondering na, is het volstrekt onduidelijk waar ze vandaan komen en of iemand ze ueberhaupt wel eens aan de waarheid heeft getoetst. Op den duur gaan ze hun eigen leven leiden en ontlenen hun betrouwbaarheid alleen maar aan het feit dat je ze overal hoort.

opzouten

In "How to Lie with Statistics" toont auteur Huff aan dat je alles kunt bewijzen met onderzoek als je deze research maar naar je hand inricht. Ik kan het weten, want ik heb het ooit een jaar lang als job gedaan. Met een beetje kritisch oog kun je ook flinke gaten schieten in de CX-hype.

paard

De voorbije jaren drie ondernemers begeleid met grote ambities voor webplatforms (hypotheken, delen van machines, drukwerk-sponsoringcombi), die het echter niet gehaald hebben. Dit ondanks netwerken en heel veel inspanningen op het gebied van verkoop, communicatie, etc.
Uiteindelijk bleken ze alle drie last te hebben van hetzelfde probleem.

u-bend

"Donald Trump is to democracy what 2008 was to capitalism: a profound wake-up call reminding us that the system is broken and in urgent need of an 'upgrade' that will bring it up to speed with the challenges of our time." zeggen dialectische denkers: zonder een antithese die de these verstoort, komt er nooit een nieuwe synthese.

cities

Zo werkt de wetenschap nu eenmaal: case studies stapelen zich op en vervolgens proberen andere daar de grote lijnen in te ontdekken. Meestal komt de conclusie op hetzelfde neer: veel hangt af van de context. Water kookt niet altijd bij 100 graden maar enkel bij 1 atmosfeer druk. Zo gaat het ook bij duurzame stadsplanning.

robot

IMF-econoom Andy Berg heeft in een studie aangetoond dat de winst van productiviteitsgroei -in tegenstelling tot vroeger- niet doorstroomt naar de werkende bevolking en blijft hangen bij de eigenaren. Het is namelijk aantrekkelijker om te investeren in robots dan in mensen, voegt hij er aan toe.

vakman

In het juni 2016-nummer van het Tijdschrift voor OrganisatieOntwikkeling vertelt columnist Marc Coenders over een gesprek met Sander Boekee wiens opdracht het is om "vakmanschap in de hele organisatie een plaats te geven". Even naar adem happen.... is vakmanschap dan niet de belangrijkste kerncompetentie?

schuur

In een HBR-column vergelijken John Geraci en Christopher Chavez innoveren met de wijze waarop de Amish een schuur bouwen: vroegtijdig contact leggen met zoveel mogelijk relevante partijen in het (toekomstige, gt) ecosysteem, iedereen betrekken bij de co-creatie en minstens evenveel aandacht besteden aan de groei van de community als aan de ontwikkeling van het eindproduct.

onbekende klant

Karen Dillen, blogger bij HBR, borduurt verder op een artikel van Clayton Christensen waarin hij stelt dat klanten een heleboel "jobs to be done" hebben en dat die leveranciers het meest succesvol zijn die daar het beste op inspelen.
Producten die een grote maar nog niet geadresseerde behoefte invullen, zijn bijna per definitie succesvol.

vinkje

Leiderschap volgens Attila de Hun, Wat managers kunnen leren van de brexit: onze vakliteratuur lijkt soms wel te bestaan uit lijstjes en metaforen. Net zoals elke olifant wel een zoogdier is maar niet elk zoogdier een olifant, zijn er ook metaforen waar je wél iets van kunt leren. Inc.com trekt parallellen tussen innovatoren en militairen.

alphago

De dieplerende computer van Google versloeg zijn tegenstander al bij het eerste spelletje Go. Lerende systemen maken het ook voor kleine ondernemingen mogelijk om op gigantische hoeveelheden kennis verder te bouwen. Volgens Harvardprofessor Yu betekent dit een gevoelige klap voor een van de belangrijkste competitieve voordelen van grote ondernemingen.

klok

Ricardo Semmler is een van de bedenkers en vele bedrijven, zoals Netflix, voeren het al jaren uit: medewerkers kunnen zoveel vrije tijd nemen als ze zelf willen. Werktijden en vakantieregelingen zijn inderdaad een zwaktebod van organisaties die hun medewerkers tot arbeid moeten dwingen bij gebrek aan echte motivering en vertrouwen.

Jos de Blok

In een uitgebreid interview in het FD legt Jos de Blok uit waarom hij met Buurtzorg beginnen is. "Ik had al snel door dat er in de maatschappij iets niet klopt. Als je verstand hebt van geld, wordt het makkelijk om veel geld te verdienen. Verpleegkundigen, leraren, agenten worden ten onrechte veel te weinig gewaardeerd."

Platform

Het succes van platforms als Uber is te danken aan de mogelijkheid die ze creëren om planmatig management te vervangen door de mogelijkheid voor mensen om zichzelf te organiseren. Door mechanismen als het samenspel tussen vraag en aanbod is dit een veel effectiever en efficiënter alternatief voor microplanning.

huis

 

Een architectuurexperiment met behulp van clickgegevens van 2 miljoen mensen heeft geresulteerd in het ontwerp van het meest "statistisch wenselijke" huis van Zweden.
Het Hemnet huis, of "het Huis van Clicks", is ontworpen op basis van 200 miljoen clicks op 86.000 woningen op de meest populaire onroerend goed website van Zweden, Hemnet Thuis, onze Funda.

digitale transformatie

Het is al een paar jaar een hype, met name bij overheidsbedrijven: zaakgericht werken. Het is een methode om efficiënt te werken. Maar garandeert het ook effectief werken?


Marjan Schild en Patricia Croese geven in hun boek "Digitale transformatie, zo doe je dat" een aardige beschrijving van de principes van zaakgericht werken: ""niet zozeer het werkproces (staat) centraal, maar een zaak, het daarbij behorende (digitale) dossier en de informatie in dat dossier. Zaakgericht werken houdt in dat je organiseert en informeert rondom de afhandeling van een klantvraag."

Het venijn zit 'm in het laatste woord: meteen wordt namelijk duidelijk dat deze methode gaat over het zo efficiënt mogelijk afhandelen. Het is een "hoe"-methode dus.
Wanneer de klantvraag afgehandeld is, heeft de methode gewerkt en wordt het dossier gesloten.
Kortom: de nadruk ligt op de werkzaamheden, niet op de inhoud ervan: of dit het ideale antwoord op de vraag van de klant is, blijft buiten beschouwing.

Op deze manier sluit zaakgerichtwerken zich aan bij het rijtje waar ook "lean" zich in bevindt, maar wel een aantal posities lager. Lean vereist namelijk dat alle handelingen gebeuren vanuit het perspectief van de klant, alleen mag de uitvoerder zelf bepalen hoe dit perspectief er uit ziet, zonder enige verplichting om dit ook in de praktijk te checken. 
Zaakgericht werken stelt dit niet eens als eis: de effectiviteit blijft volledig buiten beeld.

Elke methode om werk efficiënter te maken is van harte welkom. Wanneer ze echter datgene buiten beschouwing laat waar het eigenlijk om gaat, is het echter een maat om niets.

Hoe werkt úw organisatie? Zaakgericht? Klantgericht? Of klantcentraal?