Video

manager

Betrekt je baas je bij het nemen van beslissingen? Geeft hij(/zij) zijn ongelijk soms toe? Hoe gaat hij om met tegenwerpingen? Staat hij achter je?
Klinkt als vragen naar de sociale vaardigheden van je baas en naar jullie relatie. Nee, schrijft Liz Ryan in Forbes: ze maken inzichtelijk om welk type baas het gaat. Is zij/hij een manager die vooral naar achteren kijkt, of een leider die de blik naar voren richt?

Stiglitz

In deze interviewfragmenten legt econoom Joseph Stiglitz uit dat de globalisering die we meemaken in het belang is van enkelingen, enkele bedrijven en enkele landen. Ze draagt niet bij tot het aanpakken van sociale, duurzaamheids- en ontwikkelingsuitdagingen en dat is precies waar ze een oplossing zou kunnen bieden. De globalisering heeft deze problemen duidelijk gemaakt maar er wordt uit eigenbelang niets aan gedaan.

deutsch

Topwetenschapper David Deutsch legt in deze TED-talk uit dat mensen unieke objecten zijn door hun capaciteit om universele kennis te bezitten. Wat daarvoor nodig hebben: materie, energie en bewijzen waaruit we die kennis kunnen afleiden. Onze hersenen zijn dan ook in staat om alles te creëren wat niet in strijd is met de wetten van het universum, we moeten alleen maar uitzoeken hoe. Onze opdracht is dan ook het creëren van voldoende kennis om ons te laten overleven in de niet aflatende stroom bedreigingen, van terrorisme over schaarste tot supernova's.
Toegepast op de opwarming van de aarde levert dit het inzicht op dat het al te laat is om een catastrofe te vermijden. De wetenschap zou zich moeten bezighouden met het ontwikkelen van manieren om op een opwarmende aarde te overleven. 

Een lange aanloop over theoretische fysica, die mer dan de moeite waard is om zijn conclusies te horen!

shirky

Internetjournalist Clay Shirky legde in een TED-presentatie in 2005 uit hoe je informatie kunt verzamelen zonder er een bedrijf of organisatie voor op te zetten. Dat laatste zorgt er voor dat minimaal een kwart van de mogelijke opbrengst onbetaalbaar is (the "long tail" van Anderson). Het alternatief: platformen zoals we ze nu kennen. Deze presentatie blijft echter relevant omdat ze de economische aspecten van platformen kristalhelder maakt.

Chimamanda Ngozi Adichie

De Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie vertelt op TED hoe verhalen onze visie op mensen, culturen, landen en werelddelen bepalen. En wat er dus gebeurt wanneer je maar één verhaal kent, meestal niet dat van de betrokkenen. "Macht is het vermogen niet alleen een verhaal over een ander te vertellen, maar verhaal ook tot het bepalende verhaal over die persoon te maken." betekent: macht bepaalt beelden.

We hebben het over vrijheid maar laten anderen met macht bepalen hoe we naar de wereld kijken, Echte vrijheid ontstaat dus maar pas wanneer we andere verhalen, andere perspectieven opnemen in onze beeldvorming. Met andere woorden: wanneer we dwarsdenken....
(Vaak heet dit ook wijsheid. Een beroemd voorbeeld is de Britse Queen Mother die gevraagd werd naar haar mening over de redenen voor de eerste Britse koninklijke scheiding (tussen prinses Anne en Mark Philips) en antwoordde: "Wel, you know how it goes in life... there is always her story, and then there is his story, and then there is what really happened")

shirky

Internetjournalist Clay Shirky deed in een TED-presentatie in 2005 een voorspelling die (jammer genoeg) aardig blijkt uit te komen. Er is een parallel tussen de uitvinding van de drukpers en de ontwikkeling van internetplatformen die informatieverspreiding losmaken van instituten zoals uitgeverijen. Ze worden gevolgd door een periode van chaos; na de drukpers duurde die 200 jaar.

connolly

Er doen zoveel misverstanden over de werking van de wetenschap de ronde dat het bijhouden ervan bijna een wetenschap op zich wordt.
Nee, het gaat niet om het vastleggen van wat voor eens en voor altijd de waarheid is. Astronoom Andrew Connolly legt in gewone-mensentaal uit hoe technische middelen, hoeveelheden gegevens en technologie hand in hand gaan. Nieuwe gegevens staan vaak haaks op bestaande conclusies zodat het hele systeem herdacht moet worden. Wetenschappen kan zelden de juiste antwoorden vinden maar is eigenlijk voortdurend op zoek naar de juiste vragen.

Nu u hier toch bent....

ANDER PLATFORM

Met ingang van juni 2020 is dit platform
niet meer actief.
Oudere bijdragen kunt u hier nog steeds
blijven raadplegen.
De opvolger van 2minuteacademy.nl
heet The 2-MinuteAcademy.
U kunt zich hier als gratis lid inschrijven.

RSS-feed