Onderwerpen

Subcategorieën

"Innovatie" is het buzz-woord van de 21ste eeuw. De reden daarvoor is heel simpel: tot voor kort kon iedereen uitgaan van een langdurige status quo waarin geen al te grote veranderingen optraden. Technologische enablers en toenemende schaarste veroorzaken echter revoluties. Bedrijven en organisaties reageerden daar in eerste instantie op met innovatieprojecten. Ze zullen echter pas echt op de toekomst voorbereid zijn wanneer het voortdurend vernieuwen van de waardeproposities aan alle belanghebbenden onderdeel is van de orde van de dag.

Disruptieve innovaties verstoren de status quo.

Innoveren is onderdeel van de dagelijkse gang van zaken, niet een oefening die periodiek uitgevoerd moet worden wanneer er weer eens een product aan het einde van zijn levenscyclus aanbeland is. Ondernemers weten permanent waar innovaties nodig zijn en waar de inspiratie en de middelen vandaan te halen.

Verandering komen meestal niet alleen. Wanneer er voldoende dingen veranderen, verschuift het geheel, ons gehele denk- of gedragskader. In de wetenschapstheorie heet dit een paradigm shift.

Oude verdienmodellen zijn aan het einde van hun levenscyclus aanbeland. Met name door de digitalisering ontstaat er ruimte voor alsmaar nieuwe manieren om inkomstenstromen op gang te brengen.

Niet elke verandering, verbetering of aanpassing is een innovatie. Een briljant idee is nog geen innovatie. Een innovatie is een product of een dienst dat meer waarde biedt dan wat er al op de markt te vinden is.

Waar komen ideeën voor innovaties vandaan? En hoe ontwikkel je ze?

Alleen processen kun je managen, mensen niet. Mensen kun je leiden, aan de hand van een aantrekkelijke, onweerstaanbare, overdonderende visie.

Een leider is iemand met een visie: een blik op hoe de wereld/de markt er over enige tijd kan/zal uit zien en hoe de organisatie daarbij kan helpen.

De kern van leiderschap is het uitdragen van een aantrekkelijke, meeslepende en onontkoombare visie. De manier waarop dit gebeurt is van essentieel belang.

Bijdragen tot de beeldvorming van wat leiderschap precies inhoudt. En wat niet.

Alles wat geen zin heeft, is zinloos. Zingeving is de belangrijkste taak van een leider. 

Alles wat geen zin heeft, is zinloos. Zingeving is de belangrijkste taak van een leider. 

De toekomstige generaties hebben ons het gebruiksrecht van de aarde, de wereld en de samenleving gegeven. Gaan we er als goede huismoeders/vaders mee om?

Elke aanslag op de aarde is een vorm van roofbouw op de toekomstige generaties. Wanneer we hen de status geven van volwaardige belanghebbende van onze organisatie kunnen we schade wellicht beperken.

Niets is afval en alles wordt hergebruikt.

Tot de 19de eeuw was decentrale productie de norm. Sinds de industriële revolutie zijn we meer en meer centraal gaan produceren. Winstpunten: efficiency, kostenbesparing, snelheid. Minpunt: het begrip "afval" voor restanten van het productie-, distributie- en gebruiksproces die geen nieuwe bestemming kregen.
De geschiedenis verloopt in slingerbewegingen en we zien nu de terugkeer van decentrale productie: "on demand", kleinschaliger en veel minder afval.

Tips en inspiratie om duurzaamheid in uw organisatie door te voeren.

Game changers zijn innovaties die paradigmaverschuivingen veroorzaken: het wordt mogelijk om de dingen op een totaal andere manier te bekijken en te doen. Op het gebied van duurzaamheid zijn er voortdurend dergelijke ontwikkelingen.

Ideeën, ontdekkingen, vondsten en slimmigheden die een kleine of grote bijdrage leveren aan het terugdringen van oud denken in termen van overvloed.

Ondernemerschap is de kunst van het zien en benutten van kansen, voor eigen rekening zowel als in de vorm van intern ondernemerschap.

Alle over de mindset van de succesvolle ondernemer: moedig en voorzichtig, vernieuwend en behoudend, moedig en beheerst, etc.

Tips en ideeën die specifiek van toepassing zijn op startende ondernemers

U bent ondernemer. U hebt een onderneming. En nu?
Wat kunt of moet u doen om mee te blijven opstomen in de vaart der volkeren, en het liefst vooraan, voorop of vooruit?

Wat kunnen we leren van beloftevolle ondernemingen die toch mislukt zijn? Heel veel!

Ieder mens krijgt te maken met een in zijn hersenen ingebakken dilemma: zekerheid en herhaling vergroten de overlevingskansen, maar afwijkingen en risico's zorgen voor evolutie en vooruitgang. Beide zijn daarom van levensbelang, voor individuele mensen maar ook voor bedrijven en organisaties. 
De meeste mensen leven van zekerheid en herhaling. Dit, daarentegen, is een plekje voor de mensen die dwars tegen de stroom in denken.

Mensen hebben een aangeboren neiging om vast te leggen en te controleren. "Vastigheid" en routine vormen tegelijk de grootste rem op relativeren, leren en invoelen. Het leven is dan ook één grote oefening in de kunst van het loslaten...

Allerhande gekke en minder effectieve ideeën die u kunnen helpen om hardnekkige problemen op een simpele manier op te lossen.

Niets in de geschiedenis van de mensheid is langdurig succesvol geweest als het niet simpel was. Goede producten zijn simpele producten (althans: eenvoudig in gebruik). Alle goede oplossingen zijn simpele oplossingen. Nog nooit is een probleem opgelost door het ingewikkeld te maken.
Het tegenovergestelde van "simpel" is "gecompliceerd". Dat is was anders dan "complex". 

"8erlijk Management" is een boek van Guido Thys
Het toont aan dat management als discipline dateert uit de 19de eeuw en dus hopeloos verouderd is. Op 8 verschillende punten kan het vervangen worden door een 21ste eeuwse aanpak.

In de loop van de geschiedenis is de aandacht van management meer en meer naar aandeelhouderswaarde verschoven. Het enige wat echter op lange termijn werkt, is op een evenwichtige wijze waarde creëren voor alle belanghebbenden van de organisatie. Het eerste hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Management is een zaak geworden van processen en spreadsheets. Om een organisatie op haar volle kracht te laten functioneren, is het echter noodzakelijk om de focus te leggen op de professionals (medewerkers) en hun werkzaamheden. Managemers acteren als faciliterende collega's en niet als hiërarchische meerderen. Het tweede hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Managers hebben zich in de loop van de voorbije decennia steeds meer buiten de dagelijkse realiteit van de organisatie geplaatst. Mensen laten zich echter niet managen, mensen willen leiders. Leiders zijn diegenen die de core essence van de organisatie weten te benoemen en iedereen achter hun visie kunnen scharen. Het derde hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Een organisatie of bedrijf heeft maar bestaansrecht wanneer ze dat van haar belanghebbenden krijgt in de vorm van geld, tijd energie en kennis. In ruil voor de waarde die ze ontvangen. Het vierde hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Managers oude stijl maken momentopnamen, bevriezen die tot een status quo en proberen deze zo lang mogelijk te behouden. De wereld is echter een en al flow; wie daarop weet in te haken, is meteen sucesvol in alle wat hij onderneemt.  Het vijfde hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Management oude stijl reduceert alles tot uniforme, platte en saaie eenheidsworst om het daarna vreselijk moeilijk te hebben om zich anderen te onderscheiden. Wi uitgaat van de eigen kracht is echter per definitie uniek. Het zesde hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Wie uitgaat van het goede van de mens, van de voorspelbaarheid van de wereld, van de universele onderliggende vergelijkbaarheid van alle bedrijven ter wereld en van andere utopieën loopt voortdurend tegen de dikke betonnen muren van de onrealiseerbaarheid aan. Succesvolle mesen zijn realisten. Het zevende hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

De meeste managementtheorieën en -modellen zijn hopeloos verouderd, bevatten fundamentele denkfouten en/of zijn irrelevant. Ze kunnen nog wel van nut zijn maar enkel wanneer ze kritisch en pragmatisch onderzocht zijn. Het achtste hoofdstuk van het boek "8erlijk Management" van Guido Thys is hieraan gewijd.

Welke (r)evoluties beïnvloeden nu en in de toekomst de wijze waarop we waarde kunnen creëren?

Het doel van elke organisatie is het creëren van waarde voor haar belanghebbenden.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om waarde voor klanten, lees: degenen die de geldstromen richting de organisatie op gang brengen en houden. Een organisatie kan desnoods zonder aandeelhouders, medewerkers en anderen, maar nooit zonder klanten.
Ruilprocessen met klanten vormen dus altijd de kernactiviteit van elke organisatie.

Mensen heeft behoeften (zoals uitgebeeld in de piramide van Maslow). 
Alles wat aan behoeftes tegemoet komt, heeft waarde. Klanten zijn dus voortdurend op zoek naar waarde en ze belonen de leveranciers ervan met geldstromen.

"Klantwaarde" heeft dan ook twee betekenissen: waarde VOOR de klant en ook waarde VAN de klant (bekeken vanuit het perspectief van de leverancier). Ondernemerschap is de kunst om die twee met elkaar in evenwicht te brengen.

Klanten verwachten drie soorten waarde van hun leverancier, de drie doosjes.

 

Er zijn vele tientallen indicatoren uitgevonden die moeten toelaten om ruilprocessen met klanten in kaart te brengen en te verbeteren.
De meeste ervan zijn onzin (kwantitatief marktonderzoek (dat meestal 0 correlatie heeft met werkelijk kookgedrag)), onmeetbaar (zoals koopintenties (waarvan enkel de verbale uitdrukking op het vraagmoment gemeten kan worden)), resultanten (zoals share of wallet) of hebben weinig of geen voorspellende waarde (zoals klanttevredenheid).

Waar ligt uw focus: op transacties of op een relatie? 

Wat doet u om ervoor te zorgen dat klanten u een (volgende) aankoop gunnen?

Nu u hier toch bent....

ANDER PLATFORM

Met ingang van juni 2020 is dit platform
niet meer actief.
Oudere bijdragen kunt u hier nog steeds
blijven raadplegen.
De opvolger van 2minuteacademy.nl
heet The 2-MinuteAcademy.
U kunt zich hier als gratis lid inschrijven.

RSS-feed