logo2MA185
triple bottom line

De druk van belanghebbenden op organisaties neemt dramatisch toe: van financiële accountability to corporate responsibility op diverse gebieden. Hoe kunt u combineren met de harde zakelijke realiteit van elke dag? De auteurs van The Triple Bottom Line stellen een geïntegreerde aanpak voor.

 

Aan de hand van cases toont de auteur aan dat focus op winst alleen dodelijk kan zijn (zie ook hoofdstuk 1 van "8erlijk Management"), bedrijven aan meer mensen en groepen rekenschap verschuldigd zijn dan ze soms denken en dat steeds meer partijen hen daaraan zullen herinneren.

sweetspotDuurzaamheid (er morgen nog zijn, onder het motto "leven en laten leven") is het gezamenlijke belang van alle belanghebbenden. Andrew Savits stelt dit voor als uitgangspunt voor organisaties en ondernemingen. 
Binnen de Amerikaanse suprematie van het Angelsaksische Model (focus op winst maken) is dit een moedige bewering. In het Europa van het Rijnlandse Model (focus op continuïteit) is dit veel minder spectaculair maar vormt het toch een mooi tegengif tegen het oprukkende aandeelhouderswaardenken.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn geen likjes verf op een winstmachine maar moeten diep verankerd zijn in het dna van de organisatie. Duurzame groei ontstaat in het snijvlak tussen winst en andere belangen. Wie beide tegen elkaar uitspeelt, werkt aan zijn eigen ondergang.
Het boek geeft in groot detail de stappen weer die een onderneming kan zetten om dit te realiseren.
De auteur beveelt de combinatie aan van minimaliseren (kosten maar ook b.v. milieuschade) en optimaliseren (winst maar ook b.v. actief herstellen van het milieu), daarbij vooral uitgaande van die dingen waar u al goed in bent omdat daar de makkelijkste successen te behalen zijn. En gebruik makende van gunstige trends zoals lean en de evolutie van producten naar diensten.

Al bij al gaat The Triple Bottom Line nog steeds niet ver genoeg: het onderscheidt bedrijfsbelangen en belanghebbendenbelangen, waarbij de eerste met name op winst gericht zijn. Volwaardige integratie betekent echter dat de belangen van álle partijen bedrijfsbelangen zijn. Dan pas is een echt Equilibrium van Nash mogelijk.
Het goede nieuws is echter dat de methode die Savits voorstelt ook bruimbaar is voor wie dit echte evenwicht wil realiseren.

De laatste letter over dit onderwerp is dus nog niet geschreven maar de meeste organisaties moeten dan ook van héél ver terugkomen....

 

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:4
Inspiratie:9
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:7
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

ANDER PLATFORM

Met ingang van juni 2020 is dit platform
niet meer actief.
Oudere bijdragen kunt u hier nog steeds
blijven raadplegen.
De opvolger van 2minuteacademy.nl
heet The 2-MinuteAcademy.
U kunt zich hier als gratis lid inschrijven.